Aanmelden

Voorwaarden in de grote lijnen

 

Lid kunnen worden bedrijven gevestigd in Veghel met 20 werknemers of meer en actief in de industrie, bouw, logistiek, (groot)handel, zakelijke en financiële dienstverlening.

De contributie kent een vast bedrag van 375 euro per jaar met daarbij een bedrag van 1,50 euro per werknemer (excl. BTW).

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 oktober te geschieden en gaat in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Meer informatie kunt u verkrijgen na invulling van het op deze website opgenomen informatieformulier. Vervolgens ontvangt u van ons een zo volledig mogelijk ingevuld inschrijfformulier op papier. Na ontvangst van het door u ondertekende formulier starten wij de procedure op en wordt het lidmaatschap formeel aan de leden voorgelegd waarna wij u nader zullen berichten.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de secretaris, Rob Bogman, bogman@bzw.nl, 013-2050015.

 

Lidmaatschap aanvragen