Wat is het CVO

Ondernemend, dynamisch, gastvrij

Met vestigingen van een groot aantal nationaal en internationaal opererende bedrijven speelt Veghel een belangrijke rol bij economische ontwikkelingen in Noord-Brabant en Nederland. Niet voor niets is Veghel een aantal keren zeer hoog geëindigd in de jaarlijkse verkiezing van zaken- en ondernemingssteden, zoals uitgeschreven door bladen als Bizz en Elseviers Magazine.

In 1973 is opgericht de Contactgroep Veghelse Ondernemingen als belangenbehartiger voor de grote Veghelse bedrijven. Inmiddels zijn ruim 100 bedrijven lid van CVO zoals de contactgroep in de wandelgangen heet; daarbij zijn meer dan 12.500 personen werkzaam.

Hoofdtaak is belangenbehartiging en daarnaast versterking van het onderlinge contact. Ook kennis­uitwisseling en -overdracht zijn speerpunten binnen CVO. Momenteel zijn zo’n 100 bedrijven aangesloten.

CVO vormt een krachtig collectief van ondernemingen en is als zodanig een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en andere instellingen.

In de periodieke ledenbijeenkomsten wordt informatie gegeven over zaken die van belang zijn voor het Veghelse bedrijfsleven in het algemeen en de bij CVO aangesloten bedrijven in het bijzonder. Deze bijeenkomsten bieden onze leden daarnaast de gelegenheid elkaar als collega-ondernemer informeel te treffen, informatie uit te wisselen en gezamenlijk standpunten in te nemen. Regelmatige bedrijfsbezoeken zorgen ervoor dat men ‘elkaar goed kent’.

Samen met de andere ondernemersorganisaties in Meierijstad wordt de belangen­behartiging voor het bedrijfsleven gestalte gegeven. Hiervoor is het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) opgericht. Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel voert parkmanagement taken uit zoals de organisatie van collectieve energie-inkoop, collectieve beveiliging en collectief afvalmanagement.

Het secretariaat van CVO wordt behartigd door VNO-NCW Brabant Zeeland (voorheen Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW) zodat CVO ook aangesloten is op het provinciale werkgeversnetwerk en de landelijke ondernemers­organisatie VNO-NCW.

Lid kunnen worden bedrijven gevestigd in Veghel met 20 werknemers of meer en actief in de industrie, bouw, logistiek, (groot)handel, zakelijke en financiële dienstverlening.

De contributie kent een vast bedrag van 375 euro per jaar met daarbij een bedrag van 1,50 euro per werknemer (excl. BTW).

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 oktober te geschieden en gaat in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de secretaris, Rob Bogman, Bogman@vnoncwbrabantzeeland.nl, 013-2050000.